ĐẠI SỨ QUÁN SINGAPORE

  • Chủ đầu tư: Đại sứ quán Singapore
  • Tên dự án: Cải tạo phòng họp đại sứ quán Singapore
  • Địa chỉ: 41-43 Trần Phú, Điện Bàn, Ba Đình, Hà Nội
  • Hạng mục cung cấp: Cải tạo và cung cấp nội thất cao cấp cho phòng họp 
  • Tiến độ: Đã hoàn thành