PREMIER SKY RESIDENCES

PREMIER SKY RESIDENCES

  • Công ty TNHH dịch vụ Du lịch và Thương mại Minh Đông
  • Cung cấp và lắp đặt hơn 4000 bộ cánh cửa cho toàn bộ 486 căn hộ
  • quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng